Konpeito Shinobi Club NFT Drop

Konpeito shinobi club konpeito shinobi club is a 5555 ๐˜•๐˜๐˜› ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ of pixel shinobi’s, based on solana blockchain. Every konpeito shinobi is hand-drawn and unique. The konpeito shinobi club mint it’s going to be 0.1 sol , affordable for everyone! Our goals – build the best community of a nft project – ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™ฉ๐™ฎ ๐™™๐™ง๐™ž๐™ซ๐™š๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ – ๐™๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™˜ ๐™‚๐™ค๐™–๐™ก๐™จ and dedication – ๐™๐™ฃ๐™ž๐™ฆ๐™ช๐™š pixel ๐™–๐™ง๐™ฉ and a lot of different traits – ๐™Ž๐™ค๐™ก๐™ž๐™™ ๐™ฉ๐™š๐™–๐™ข with long term prospect the best and strongest community is waiting for you join us for giveaways and a lot of surprises!

Never missย important NFT drops: Take a peek at ourย NFT Calendar!

Get the latest on trending NFTs, view upcoming NFT drops, NFT news at NFTEchoNews.com


The investment/financial opinions and content expressed by NFTechonews.com are not recommendations. The content is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice. Please make sure to do your own research and investigation of NFT projects prior to making any kind of investment.

Nothing contained on our website constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, or offer by NFT Echo News or any third party service provider to buy or sell any securities or other financial instruments in this or in any other jurisdiction in which such solicitation or offer would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction.

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest news

OpenSea Acquires GEM.xyz, NFT Aggregator For Skilled Traders

OpenSea formally announced its decision to acquire NFT marketplace aggregator GEM.xyz. The powerful NFT aggregator was acquired for an undisclosed price. Devin Finzer, OpenSea...

Ink Master Jesse Smith Enters NFT Space

Jesse Smith, a tattoo artist from the hit television show, Ink Master, is stepping into the metaverse with his new NFT project. Smith's NFT...

Bored Ape Yacht Club Instagram Hacked, Millions Worth Of NFTs Stolen

Bored Ape Yacht Clubโ€™s (BAYC) official Instagram profile was hacked on April 25th, 2022. The hackers promoted a fraudulent phishing link to scam millions...

Deadfellaz Customized Snowboards And Skis Via Gilson Collab

Deadfellaz NFT has partnered with Gilson to create snowboards and skis customized to a holder's NFT. Holders of Deadfellaz, Deadfrenz, S1 Infected, and Betty...

Mastercard: Files 15 NFT & Metaverse Trademark Applications

Mastercard has filed 15 NFT (nonfungible token) and metaverse trademark applications with the United States Patent and Trademark Office (USPTO). The trademark filings include plans...

World Of Women Starmap: Past, Current & Future WoW Endeavors

World of Women (WoW) released their star map, a play-off of the classic NFT "Roadmap" concept but created, but in the image of a...

FROM SHOP

error: Content is protected !!